dilluns, 14 de juliol de 2014

NANAÉmile Zola

Aquesta és una de les novel·les més famoses de Zola, creador del naturalisme literari. La protagonista és una dona que es serveix del seu cos per aconseguir tot allò que vol. L’obra és una crítica de la societat. L’autor pretén acusar a la societat de l’època d’hipòcrita. El determinisme, part important del naturalisme, apareix en la novel·la doncs la protagonista pertany a una família on hi ha diferents membres amb greus problemes i l’autor pretén explicar que la vida de la protagonista ve marcada per pertànyer a aquesta família i que no pot escapar al seu futur que ja està marcat.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada